Hvorfor ophold på hospice?


Formålet er, at lindre de symptomer patienten har i forbindelse med sin livstruende sygdom og at fremme livskvaliteten hos både patienten og de pårørende. En del af indsatsen retter sig også mod at tage afsked med livet og hinanden, samt den sorg der følger med at miste.

Korte fakta om hospice i Danmark

Sct. Lukas Stiftelsen oprettede det første hospice i Danmark i 1992. Senere er der kommet lovgivningskrav på området. Region Hovedstaden har driftsoverenskomst med 4 hospice: Sct. Lukas Hospice i Hellerup, Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, Søndergård i Måløv og Arresødal i Frederiksværk med i alt 68 pladser.(2019) Hospice i Danmark er oprettet som selvejende institutioner eller af private fonde. Borgerne i Rudersdal kommune “hører til” på Sct. Lukas Hospice og deres udgående palliative team. Der er 24 døgnpladser. Derudover 4 børn-ungepladser. Men der er frit hospicevalg til hele landet.

Hvem kan komme på hospice?


Visitationenforegår ved at egen læge eller hospitalsafdeling indstiller til plads. Kriterierne er, at man har en livstruende sygdom med kort livsperspektiv og der er behov for specialiseret smertelindrende pleje og omsorg. Det enkelte Hospice har den endelige visitation. Et ophold varer i Region Hovedstaden gennemsnitlig 15 dage. En del visiterede kommer hjem igen efter at have modtaget stabiliserende smertelindring og kan så evt. fortsætte med støtte fra det udgående team. Der er frit hospicevalg i Danmark og der er ingen egenbetaling.

Hvorfor skal vi have et hospice i Sjælsø området?


​De eksisterende hospices gør et stort og vigtigt arbejde, men desværre mangler der stadig pladser i Region Hovedstaden. Omkring én ud af fire patienter som henvises når ikke at få kontakt med hospice. Et forhold som desværre er uændret igennem de seneste år. Det har bl.a. fået Rigsrevisorerne til at udtale kritik af, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme har adgang til specialiseret palliation.