Tidligere afholdte arrangementer

Generalforsamling 2024

Mødested: Store Sal, Hovedbiblioteket, Birkerød

Onsdag den 24. april 2024 kl 19.00

Aftenen starter med et foredrag af Thomas Feveile om 

Muligheder for bedre omsorg og lindring i et trængt sundhedsvæsen


Thomas Feveile er bestyrelsesmedlem Hospice Forum Danmark.  

Thomas Feveile er uddannet cand.scient.adm (og master i strategisk ledelse og i forretningsudvikling).

25 års erfaring i ledelse i og omkring sundhedsvæsenet, heraf 14 år som hospiceleder på Sankt Lukas stiftelsen, hvor jeg også stod for etableringen af Danmarks første børnehospice, Lukashuset.

Næstformand i Hospice Forum Danmark.

Arbejder til daglig som direktør i Oasis, der behandler traumatiserede torturofre

 

Dagsorden til generalforsamlingen d. 24. april 2024 kl. 20.00

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Valg af to stemmetællere

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse.

Bestyrelsens mundtlige beretning aflægges ved formanden.

Skriftlig beretning udsendt med indbydelsen.


4. Præsentation af kommende års aktivitetsplan

Strategisk aktivitetsplan fremlægges ved formanden, og udsendt som del af årsberetningen.


5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Årsregnskab 2023 og budget 2024 fremlægges

Fremlægges til godkendelse ved kassereren. Årsregnskab og budget er fremsendt med indbydelsen.


7. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Hanne Wendt, Ole Hartling, Ole Jensen, Thomas Ibsen.

Alle ønsker genvalg.


9. Valg af to suppleanter for 1 år

Birthe Søndergaard og Kirsten Ruud er på valg. Kirsten ønsker ikke genvalg.


10. Valg af revisor for 1 år


Bestyrelsen indstiller Torben Lapp til genvalg.


11. Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

12. Eventuelt

 

            Aflyst  Aflyst“Hvordan (sam)arbejder det udekørende palliative team fra Herlev Sygehus."


Tirsdag 30. januar, 2024 kl 19 - 21,

Mariehøjcentret. Øverødvej 246 B 2840 Holte.

Richard Mortensensalen


Sundhedspersonale fra Herlev afdeling for lindrende behandling fortæller om deres udgående funktion og samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne i de omliggende kommuner.

Efter deres oplæg er der åben debat og der svares på spørgsmål fra deltagerne.


Deltagere i panelet: Ledende overlæge Benedikte Skøtt Frederiksen

Klnisk sygeplejespecialist Jannie Mendahl

Oversygeplejerske Mette Husum 


Alle er velkomne. Tilmeld dig gerne må sms 2612 5258 (Birthe

Dødshjælp", foredrag ved Jakob Birckler

Lørdag d. 13. januar 2024 kl. 11:00

Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, 3460 Birkerød


Spørgsmålet om dødshjælp er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden?

Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp - for eller imod.

Foredraget arrangeres af Birkerød Kirke

Alle er velkomne.


.*Den 8. dødssynd – tingsliggørelse af mennesker*,

foredrag ved Ole Hartling


Torsdag den 2. november kl.19 – 21 på Mariehøjcentret, Per Kirkeby salenTilmeld gerne på sms 26125258 (Birthe)


 

"De syv dødssynder var i middelalderen en samlet betegnelse for - hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. Fra vores egen tid kan en 8. dødssynd føjes til rækken: ”Tingsliggørelse”, hvor mennesket betragtes som en ting, dvs. som noget, der kan/skal håndteres. Det kommer der et brutalt, magtgennemsyret og alt for rationelt menneske- og livssyn ud af. Men mennesker er ikke ting, og tingsliggørelsen fortrænger medmenneskeligheden. Lige så rigtigt og godt det er at blive værdsat som menneske, lige så forkert og skidt er det at blive værdi sat. 


Vandretur langs Sjælsøs vestlige ende.


Søndag den 10. september 2023


Udtur:

Mødested og - tid: Birkerød station ved busstop 196 mod Kajerød. Afgang kl. 10.26

Husk gyldig rejsehjemmel. Rejsekort eller ”mimrekort”.

Medbring madpakke og drikkevarer. Og evt. regntøj.

Vandrerute (ca. 3 km i jævnt terræn):

Fra Plejecenter Sjælsø følger vi stien vest om Sjælsø (evt. med stop ved ”ugletræet”)

Stop undervejs ved Sjælsø fugleskjul.

Videre til Sjælsmarkvej og udrejsecenter Sjælsmark. Her holder vi frokostpause.

Derefter besøg i Landsbyen (Sjælsmark).

Hjemtur:

Tilbage til udrejsecentret og med bus 381 kl. 12.41 til Allerød station.

Derfra tog til Birkerød station, hvor turen slutter ca. kl. 13

Tilmelding: Ikke nødvendigt. Mød bare op ved busstoppestedet senest kl. 10.20.


 

Gåtur i Rungstedslunds smukke fuglereservat 

Med omvisning.Torsdag den 15. juni kl 14


Med bæredygtig natur for fuglenes optimale trivsel som målet gik Karen Blixen levende op i naturens pleje og udvikling på Rungstedlund. Hele Rungstedlund blev naturfredet i 1973. Fuglelivet i reservatet understøttes af kyndige ornitologer og biologer. Der er opsat flere end 200 fuglekasser. Der yngles i ca. halvdelen, og mange flere fugle gæster naturen for at søge føde i det rige insektliv, der er resultatet af den gennemførte biodiversitet.

Turen slutter ca. kl.15. Cafe og museet er åbent, hvis man ønsker at drikke en kop kaffe eller selv se Karen Blixens bolig. Billet hertil koster 100 kr.

Maksimalt deltagerantal: 25


Mødested: udenfor Rungstedlund, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungssted Kyst. Tilmelding med SMS+ navn til Birthe Søndergaard 26125258, senest 8. juni.Blomstrende kirsebærtræer på Bispebjerg KirkegårdTorsdag den 20 april 2023 kl 11


Støtteforeningen for Hospice Rudersdal inviterer hermed til en fælles gåtur.

Kom med og oplev den smukke blomstrende kirsebærallé på Bispebjerg kirkegård. Det er en tilbagevendende forårsoplevelse at se de smukke træer, og vi vil gerne dele denne oplevelse med foreningens medlemmer.


Kirsebærtræerne blomstrer i 3-4 uger, så man har omkring en måneds tid til at opleve den gratis magi under ”taget”. Vil du/I med foreningen, så mødes vi torsdag, den 20. april 2023 kl.11 ved porten til Bispebjerg kirkegård, Frederiksborgvej 125, 2400 Kbh. NV


Send venligst en sms til 26125258 (Birthe) om du/I deltager.


Vi går samlet hen til alleen. Gå sammen med en du kender eller vælg også gerne en anden. Tal om det, der ligger jer på sinde, vær nysgerrig, eller gå stille afsted og mærk roen. Du skal selv komme dertil og hav gerne gode sko på til gåturen. En paraply er måske også en god idé, men vi håber selvfølgelig på tørvejr.


På gensyn, på vegne af Bestyrelsen Finn Aa. Jørgensen og Birthe Søndergaard

Koncert og Generalforsamling19. april 2023 kl 19. Hovedbiblioteket Store sal


Kl 19 vil violinist Karen Humle fortælle og demonstrere Livets tone - musikken på hospice. Alle er velkomne.


Kl 20 starter den ordinære generalforsamling og efterfølges af den ekstraordinære generalforsamling. Kun medlemmer af foreningen har stemmeret ved generalforsamlingen.


Af hensyn til det praktiske vil det være en hjælp hvis I tilmelder jer med en SMS til 26 12 52 58 (Birthe Søndergaard).


Dagsorden​

Årsregnskab

Formandens beretning

Foreningens vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

LIV OG DØD I BIRKERØD KIRKEForedrag/rundvisning i Birkerød Kirke, mandag d. 27. 3. kl. 13.30-15v/ tidligere museumsleder Niels Peter Stilling.”Liv og død” er rigeligt repræsenteret i Birkerød Kirkes overdådige kunstværker fra middelalderen. Det gælder kirkens enestående kalkmalerier fra højmiddelalderen, og det gælder i særdeleshed den prægtige 1400-tals altertavle, der hører til blandt Danmarks vigtigste træarbejder fra senmiddelalderen. Kirkes interessante epitafier fra renæssancen og barokken handler selvsagt også om døden. Men trist bliver det ikke, når Niels Peter Stilling viser rundt i Birkerød Kirke.


”Palliation – hvor, hvornår og hvordan”Torsdag den 8. december kl. 19.00 - 20.45
Store Sal, Hovedbiblioteket. Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Arrangeret af Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal i samarbejde med Støtteforening for Hospice i Rudersdal


Dagsorden

• kl. 19: Velkomst og introduktion til dagens program

• kl. 19:10 – kl.20:00 – Oplæg ved Per Sjøgren

• kl. 20:00 – kl. 20:10 – Pause

• kl. 20:10 – kl. 20:40 – Drøftelse af emnet - spørgsmål og svar

• kl. 20:40 – kl. 20:45 - Afslutning


Er sundhedsvæsnet klædt på til palliative indsatser? Desværre oplever mange, at den palliative indsats ikke sættes i gang i tide.


I en kortlægning fra 2022 lavet af Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) angiver lidt over halvdelen af sygehusafdelingerne og kommunerne desuden, at de mangler kompetencer inden for rehabilitering og palliation - indsatser, der SKAL fremme livskvaliteten hos patienter og familier, der står overfor de problemer, der er forbundet med en livstruende sygdom, som kræft er.


Dagens emne fokuserer på status og udvikling af palliationen i Danmark og i verden omkring os. Foredraget omfatter moderne definitioner for palliation, interaktionen mellem basal og specialiseret palliation, organisering af den specialiserede palliation, lidelsens elementer, symptomatologi hos målgruppen og de pårørendes situation. Desuden omfatter foredraget om de nyere behandlingsstrategier og principper – herunder farmakologisk behandling. Nye tendenser til integration af onkologi og specialiseret palliation, primærsektor og specialiseret palliation og andre specialer. Endeligt vil Per Sjøgren tale om palliation til non-maligne diagnosegrupper.


Tilmelding:

send mail til: kb.rudersdal.3460@gmail.com / el. SMS til: 6043 7324


Oplægsholder: Professor og overlæge Per Sjøgren (Medlem af KB’s Hovedbestyrelse) Blev i 2012 Danmarks første professor i palliation på Rigshospitalet og Københavns Universitet og har stået for en række større forskningsprojekter og epidemiologiske studier, der har været med til at sætte standard for den specialiserede palliation. Han var medstifter af og formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin og medlem og vicepræsident for the European Association for Palliative Care. Per Sjøgren er nu gået på delvis pension, men er fortsat ansat ved den palliative forskningsgruppe på Rigshospitalet og er medlem af Advisory Board på Sct. Lukas Stiftelsen, rådgiver ved Cicely Saunders Institute i England og har udgivet ca. 300 videnskabelige artikler og bogkapitler om smertebehandling og palliation.Sommerfugle og skyggeverdener: Forestillinger om liv og død i det gamle Mexico og frem til i dag.


Onsdag 02. november kl. 19.30-21.30
Birkerød Sognegård
Kirkevej 2, 3460 Birkerød


Jesper Nielsen, Lektor, studieleder og viceinstitutleder for uddannelse ved Københavns Universitet Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier vil i anledning af 2. november, der er Dia de los Muertos/ Allesjælesdag fortælle om forestillinger om liv og død i Mexico.


Om foredraget:Mexico er i dag bl.a. kendt for sin fejring af De dødes dag i dagene fra d. 31. oktober til den 2. november, og stadig flere uden for landets grænser tager dele af traditionen til sig i bestræbelser på at finde et mere balanceret og naturlig forhold til døden og de døde.


Højtiden er i sit udgangspunkt katolsk-kristen, men rummer også elementer, der kan spores tilbage til de førspanske kulturer i Mexico, ikke mindst aztekerne.

I dette foredrag skal vi se nærmere dels på De dødes dag som den fejres i dag, dels på de elementer der peger tilbage på den aztekiske civilisation. Vi skal med andre ord forsøge at forstå hvilke ligheder og forskelle der er mellem kristne og mesoamerikanske indianske forestillinger om på livet, døden og det der følger.

Det er en beretning der bl.a. rummer sommerfugle, underjordiske byer og tanken om en evigt gentagende livscyklus.


Jesper Nielsener forfatter til en lang række videnskabelige artikler og bøger om det mesoamerikanske kulturområde. Har ligeledes skrevet formidlende bøger om de indianske kulturer i Mexico og Guatemala, bl.a. Landet under landet: Rejser i det gamle Mexicos historie (Gyldendal, 2021) og Opdaget? Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico (Columbus, 2018). Desuden aktiv foredragsholder på bl.a. Folkeuniversitetet. Modtog i 2014 Einar Hansens Forskningsfonds Pris for fremragende humanistisk forskning.


Tilmelding er ikke nødvendi

Kirkebesøg i Lyngby - Livet og døden i kalkmalerierne.Torsdag den 13 oktober kl 11
Lyngby Kirke.


Rundvisningen sker v/ Sognepræst Julie Katrine Goldsmidt og har fokus på skiftende tiders (1100-tallet til nu) forhold til døden, som det kommer til udtryk i begravelsesform, kalkmalerier, alter, lysgloben og salmer. Herunder kristendommens betydning for vores opfattelse af døden.


Gangbesværede kan køre op til kirken; skal meddeles på forhånd da der kun er plads til to biler.


Rundvisningen er gratis, tilmelding til Birthe Søndergaard på SMS til 26125258,

Samtalen om døden og sorgen - mellem vemod og fortvivlelse.Første foredrag i efterårets temaserie:
Hvordan italesætter man døden – og sorgen over afdøde?

Onsdag 7. september kl. 19.30 - 21.30
Mariehøjcentret, Øverødvej 246 B, Per Kirkeby salen


Om foredraget

I mødet med døden oplever en del mennesker et ”eksistentielt og åndeligt chok”, der kan forandre opfattelsen af tilværelsens mening, livsanskuelse og tro.

Foredraget vil beskæftige sig med, hvordan en eksistentiel samtale om sorgen over at skulle tage afsked med livet kan forløbe. Ligeledes vil vi beskæftige os med sorgens mange ansigter. Ikke mindst vil vi tage udgangspunkt i at hverken den døendes sorg over at skulle for lade livet, eller de sørgendes sorg over tabet af en nærtstående er statiske størrelser men tværtimod er særdeles dynamisk.

Jeg vil forsøge at sætte fokus på dynamikken ved at tale om vemod og fortvivlelse, som nogle at yderpunkterne i denne dynamik. Døden er vanskelig at få i direkte tale. Derfor benytter vi ”indirekte tale”, når vi skal tale om og med døden. Myter og ritualer er indirekte tale, som netop bliver vigtige i dødens nærhed.

Vi vil diskutere om hospice også kan være en form for moderne ritualisering af døden, som gør, at vi tåler at være i dens nærhed.


Om foredragsholderen

Christian Busch har været hospitalspræst på Rigshospitalet de sidste 33 år og er netop blevet emeritus. Før dette har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og i de nordiske lande. Han har 2013-15 været delvist frikøbt fra sin stilling som hospitalspræst for at være leder af et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.


Tilmelding er ikke nødvendig.

Generalforsamling27. april 2022 kl 20.00. Generalforsamlingen afvikles efter foredrag af Kristoffer Marsaa


Efter foredraget holdes generalforsamling for Støtteforening for Hospice i Rudersdal ca. kl 20.00.


Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men du skal være medlem for at have stemmeret til generalforsamlingen.

Der er samlet tilmelding, også selv om du kun deltager i enten foredrag eller generalforsamling. Deltagelse er gratis.


Foredrag om palliation ved Kristoffer Marsaa

Hvad består en palliativ behandling af, og hvem gavner den27. april 2022 kl 19.00.
Glassalen i Birkerød Idrætscenter.
Efter foredraget afholdes foreningens generalforsamling.


Kristoffer Marsaa vil i sit foredrag fortælle om principperne i en lindrende behandling


Tilmelding er ikke nødvendig, men kan hjælpe foreningen i forhold til det praktiske arrangement.

Lighed i sundhedsvæsnet - også for de svært syge og døende?


9. november kl. 19.30 - 21.00 i Per Kirkeby Salen, Mariehøj Kulturcenter, Øverødvej 246 B, 2840 Holte


Den palliative, lindrende indsats overfor svært syge og døende personer kan gøres bedre.
Kom til vælgermødet og lad din stemme høre.

• Statsrevisorerne har kritiseret, at der er en utilstrækkelig adgang til en specialiseret, lindrende behandling uanset hvilken sygdom, man lider af
• Sundhedsstyrelsen påpeger siden 2017, at der bør være mere lighed i adgangen til de lindrende tilbud - uanset sygdom
• Seneste rapport fra Dansk Palliativ Database viser fortsat udtalt skævhed i tilbuddet, og fortsat at mange dør på ventelisten inden de modtager lindrende behandling.
• Region Hovedstaden har færrest hospicepladser pr borger af alle regioner. Danske Regioner har sat fire pejlemærker**, men hvordan tænker politikerne at nå disse mål?

Kom, hør og spørg:
• Christoffer Buster Reinhardt, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti (C)
• Karin Friis Bach, spidskandidat for Det Radikale Venstre (B)
• Lars Gaardhøj, spidskandidat for Socialdemokratiet. (S)
• Peter Westermann, spidskandidat for Socialistisk Folkeparti (F)
• Christine Dal Thrane, kandidat for Venstre (V)
• Annie Hagel, kandidat for Enhedslisten (Ø)
• Cecilie Winther Kristensen, kandidat for Dansk Folkeparti (O)


Har du spørgsmål til arrangementet, eller brænder du inde med et spørgsmål til politikerne, så skriv endelig til stoetteforeningen@hospicerudersdal.dk

Mødet udføres med støtte fra Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Lungeforeningen, Ældresagen, Frivilligcenter Rudersdal.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen Thomas Ibsen
Formand Støtteforeningen Hospice Rudersdal


Danske Regioners fire pejlemærker:

1. Vi vil gøre op med uligheden i, hvem der får lindrende behandling.

2. Vi vil skabe bedre rammer for at dø i eget hjem.

3. Vi vil sætte tidligt ind med lindrende behandling og understøtte flere uhelbredeligt syge i at træffe et aktivt valg om deres behandlingsforløb. 4. Vi vil bryde tabuet om døden i sundhedsvæsenet, og patienternes og de pårørendes ønsker skal være vores rettesnor.

Er der ikke hospicer nok i Danmark?
Foredrag ved Signe Hørlück, Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup21. juni kl 19.30 - 21.30 i Administrationscenteret, Bibliotekets Store Sal, Stationsvej 36, Birkerød.


Støtteforeningen for Hospice Rudersdal inviterer medlemmer og andre interesserede til et foredrag med konstitueret hospicechef Signe Hørlück, Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. I foredrages titel stiller Signe Hørlück det provokerende spørgsmål: Er der ikke hospicer nok i Danmark? Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med Støtteforeningens arbejde for at få etableret endnu et hospice i Danmark, og som udgangspunkt i Rudersdal kommune. Signe Hørlück vil i sit foredrag - med udgangspunkt i erfaringerne fra Sankt Lukas - fortælle om, hvad et hospice er, hvem der bliver henvist og hvad et hospice kan. Og hvor den specialiserede palliation er på vej hen, samt hvilke udfordringer, det giver for hospicerne som organisationer. Signe Hørlück er uddannet cand. mag i antropologi, og har specialiseret sig i organisationsantropologi. Hun har været sekretariatsleder på Sankt Lukas hospice siden primo 2019, og siden maj 2021 har været konstitueret hospicechef på Sankt Lukas. Støtteforeningen har siden sin start haft en god dialog med Sankt Lukas, som gør det helt naturligt at invitere en repræsentant derfra til mødet. Tilmelding se nedenfor. Bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Rudersdal


Generalforsamling26. april 2021 kl 20.00.


Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men du skal være medlem for at have stemmeret til generalforsamlingen.


På bestyrelsens vegne

Birte Skov Henriksen

formandÅrsregnskab


Referat af den afholdte generalforsamling

Foredrag ved Ole Hartling:
“Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp i døden?”26. april 2021 kl 19.00.


Programmet er


19.00 Velkomst

19.05 “Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp i døden?”

Ole Hartling tidligere overlæge og formand for etisk råd

20.00 Generalforsamling for Støtteforening for Hospice.


​På bestyrelsens vegne

Birte Skov Henriksen

formand


Invitation til foredrag ved Ole Hartlingog generalforsamling


Ole Hartlings introduktion til foredrag om aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døden

Dialogmøde onlineTorsdag den 25. februar kl. 17-18


Vil du være med i dialogen om de bedste muligheder for en omsorgsfuld afslutning af livet, så inviterer Støtteforeningen til online dialogmøde den 25. februar med start kl. 17.00. Det er Frivilligcentret i Rudersdal, der faciliterer mødet. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til stoetteforeningen@hospicerudersdal.dk, så får du tilsendt et link til online-mødet. Mødet vil blive indledt af formanden for Støtteforeningen Birte Skov Henriksen, hvorefter der bliver mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stiftende Generalforsamling15. november 2020


Der afholdes stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Hospice Rudersdal 15.11.2020 kl. 15.00, Birkerød sognegård, Kirkevej 2, 3460 Birkerød Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse

3. godkendelse af vedtægter

4. Præsentation af aktivitetsplan og budget til april 2021

5. Fastsættelse af kontingent for perioden november 2020-april 2021

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt.

På grund af corona-situationen er forhåndstilmelding nødvendig.


Referat af den afholdte generalforsamling findes her