Gaver, donationer m.m.Gaver og donationer med ret til fradrag indbetales på konto:


2879-6290198699


Husk altid navn og adresse og ved ønske om fradrag tillige cpr.nr. eller cvr.nr i tekstfeltet ved bankoverførslen