Kommende aktiviteter

Generalforsamling 2024

Mødested: Store Sal, Hovedbiblioteket, Birkerød

Onsdag den 24. april 2024 kl 19.00

Aftenen starter med et foredrag af Thomas Feveile om 

Muligheder for bedre omsorg og lindring i et trængt sundhedsvæsen


Thomas Feveile er bestyrelsesmedlem Hospice Forum Danmark.  

Thomas Feveile er uddannet cand.scient.adm (og master i strategisk ledelse og i forretningsudvikling).

25 års erfaring i ledelse i og omkring sundhedsvæsenet, heraf 14 år som hospiceleder på Sankt Lukas stiftelsen, hvor jeg også stod for etableringen af Danmarks første børnehospice, Lukashuset.

Næstformand i Hospice Forum Danmark.

Arbejder til daglig som direktør i Oasis, der behandler traumatiserede torturofre

 

Dagsorden til generalforsamlingen d. 24. april 2024 kl. 20.00

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Valg af to stemmetællere

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse.

Bestyrelsens mundtlige beretning aflægges ved formanden.

Skriftlig beretning udsendt med indbydelsen.


4. Præsentation af kommende års aktivitetsplan

Strategisk aktivitetsplan fremlægges ved formanden, og udsendt som del af årsberetningen.


5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Årsregnskab 2023 og budget 2024 fremlægges

Fremlægges til godkendelse ved kassereren. Årsregnskab og budget er fremsendt med indbydelsen.


7. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Hanne Wendt, Ole Hartling, Ole Jensen, Thomas Ibsen.

Alle ønsker genvalg.


9. Valg af to suppleanter for 1 år

Birthe Søndergaard og Kirsten Ruud er på valg. Kirsten ønsker ikke genvalg.


10. Valg af revisor for 1 år


Bestyrelsen indstiller Torben Lapp til genvalg.


11. Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

12. Eventuelt