Fakta om Hospice i Danmark

Der er på landsplan19 hospicer og 2 hospicepladser på Bornholms Hospital. Region Sjælland har 1 plads pr. 20.000 borgere, Region Syddanmark har 1 plads pr. 20.500 borgere, Region Midtjylland har 1 plads pr. 21.500 bor-gere, og Region Nordjylland har 1 plads pr. 24.500 borgere. Region Hovedstaden har 1 plads pr. 26.500 borgere. Statsrevisorerne har udtalt, at de finder det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialiseret palliation. Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende, at regionerne ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret en systematisk og effektiv identifikation af den enkelte patients behov for specialiseret palliation.

  1. Målet om, at 90% af patienterne skal modtages inden for 10 dage, er således ikke nået i perioden 2016-2019
  2. At der er betydelige forskelle på tværs af regionerne
  3. At det ikke altid er klart for de henvisende læger, hvilke kriterier der skal være opfyldt i visitationen til specialiseret palliation.
  4. At der i perioden 2016-2019 ikke er sket tydeligere forbedringer