Thomas Ibsen

Grundtanken ved et hospice er smuk. Gennem omsorg, pleje og en helhedsorienteret indsats bidrages til, at den sidste tid kan blive en positiv del af livsforløbet ikke alene for patienten, men også for de pårørende.

Patienter på et hospice har en livstruende sygdom, hvor behandlingen er udsigtsløs. Paradoksalt nok kan erkendelsen heraf virke frigørende, hvis behandlingen sker i trygge, omsorgsfulde og kyndige omgivelser. I dag er det overvejende patienter med kræft, som kommer på hospice. Det er der mange gode grunde til, men patienter med andre livstruende sygdomme som f.eks lunge-, hjerte-, nyre- eller neurologiske sygdommme har også et stort behov for den lindring som et hospice kan tilbyde dem og deres pårørende.

Hospicetanken er ganske ny, og der er stadig meget at lære. Ikke alene vedrørende den lindrende medicinske og plejemæssige behandling, men også om hospice´ rolle i lokalsamfundet og om hvorledes samarbejdet med øvrige social- og sundheds-funktioner kan udvikles. Gennem støtteforeningen bidrager jeg til, at et eksisterende behov for hospicepladser kan blive imødekommet, og at hospice rolle i lokalsamfundet bliver udviklet