Merete Balslev

Det er vigtigt at tilbuddene til meget syge og døende udvikles og ændres i takt med, at der gøres nye erfaringer. Jeg tror, at hospicetanken i den forbindelse er helt rigtig.


Der er i disse år voksende fokus på det, man betegner som ulighed i sundhed. Jeg ønsker, at vi i vores arbejde med et hospice tilbud i Rudersdal har fokus på, at tilbuddet bliver et reelt tilbud til alle, uanset baggrund og uanset, om man har stærke familierelationer eller om man er mere alene i verden.